Kategori: 9 augusti, 2023

Ett system som fångar upp och hjälper hemmasittande ungdomar

Jag var tidigare med och reviderade Ålands Gymnasielag och det framkom tydligt att vi saknar en struktur för att fånga upp avhoppare som till sist riskerar att bli hemmasittare.

Till att börja med har vi ingen koll på hur många det är i dagens läge, ingen statistik förs och därför är det också svårt att hjälpa dem.

Här är en överblick på en ”struktur” som jag illustrerat för att lösa det – och som Landskapsregeringen håller på och ser över och utvecklar.

1. Vi inför att alla skolor har en skyldighet att meddela ifall någon hoppar av skolan eller inte går ut med fullständiga betyg.

2. KST blir den aktör som får ansvaret att föra statistik.

3. KST får även ansvaret att ”ta lyra” och lotsa ungdomarna till rätt instans med hjälp av sin ”verktygsbox” som är den röda bollen i bilden.

Verktygsboxen behöver troligtvis ses över men det överlämnar jag åt de som dagligen jobbar med dessa ungdomar! Vi har nyligen satt igång ett projekt vid namn ”Gymnasium för alla” som innefattar bland annat detta. Projektet är klart vid årsskiftet 2024.