Grit:lab – Nordens häftigaste techutbildning

Ifall du är intresserad att jobba inom den mest snabbväxande branschen i världen (och på Åland): Tech-branschen – se då till att ansöka till Grit:lab. Ansökningstiden går ut 22.02.22.

Grit:lab är en kodar/it-utbildning som skiljer sig mycket från en klassisk utbildning: 

  • Utbildningen är 2 år 
  • Den saknar lärare 
  • Är uppbyggt som ett spel med olika nivåer – du ska själv och tillsammans med dina klasskompisar ta er vidare
  • Inga klassrum, istället i PAFs lokaler
  • Antagningen är inte baserat på betyg utan ditt resultat i antagningsprovet som du kan göra här

Antagningsprovet är inte baserat på inpluggad kunskap och du behöver inga tidigare kunskaper inom varken IT eller kodning för att ansöka eller göra bra ifrån dig. Det enda som gäller är att få ett bra resultat i antagningsprovet.

Provet är ett online-spel och testar ditt minne samt logiska tänkande.  Det tar cirka 2 timmar och de 150 personer som gör bäst ifrån sig går vidare till en 4 veckors introduktionsperiod där du får göra vissa uppdrag och testa på hur det är att vara med i Grit:lab. Därefter väljs 50st ut som sedan får gå utbildningen. 

Om jag inte hade mitt jobb som lagtingsledmot skulle jag definitivt vilja gå den här utbildningen – om mitt minne och logiskt tänkande skulle räcka till vill säga! 

Slopad inkomstgräns för studiestöd under 2022

På grund av coronapandemin har vissa branscher fått en tung arbetsbelastning och många är satta i karantän. Framförallt inom vård och omsorg.

För att underlätta detta tar vi nu temporärt bort inkomstgränsen för studiestöd så att studenter kan hoppa in och hjälpa och avlasta – utan att mista sitt studiestöd.

Vi håller även på att se över möjligheten att införa en  permanent slopning av inkomstgränsen. Förhoppningsvis kan den lagen komma på plats 2023.

I samband med behandlingen av den temporära lagen i lagtinget höll jag det här gruppanförandet för Centern:

Idag kan man som heltidsstuderande tjäna max 939€ per månad på sidan om sina studier. Ifall du tjänar mer så mister du ditt studiestöd.

Jag har pratat med flera studenter som tvingas tacka nej till jobb på grund av detta – även fast de kunnat och velat jobba extra och samtidigt klarat av sina studier.
Inkomstgränsen sätter käppar i hjulen för den driftige.

Vid anställningar väger även arbetserfarenhet allt tyngre och det är hård konkurrens för nyexaminerade. Då tycker jag och centerns lagtingsgrupp att vi ska ge chansen för våra åländska studerande att samla på sig så mycket arbetserfarenhet de kan och vill under sin studietid.

Nu har jag endast nämnt de som vill arbeta mer men det är finns också många som måste göra det för att gå runt – studiestödet räcker inte till. Om vi ser på dagens bostadspriser och till på det inflationen som nu gör sitt och gör allting dyrare förstår man att vissa kan få det tufft ekonomiskt.

Framförallt för vuxenstuderande som kanske har hunnit starta familj och tagit bostadslån kan det bli svårt att gå runt med dagens studiestöd. Att tjäna extra blir nödvändigt och då är det dumt att ha en bestämd gräns för vad de kan tjäna ifall de klarar av att jobba så mycket och samtidigt klara sina studier.

En slopning av inkomstgränsen lär dock bidra med en del kostnader, lagförslaget nämner en uppskattning på 300 000€. Med landskapets ekonomi i åtanke är det inte särskilt lockande att öka utgifterna ännu mer men det här är nödvändigt och väldigt bra läge att göra det. Coronapandemin har bidragit med brist på personal och tung arbetsbelastning, framförallt inom vård och omsorg – med detta lagförslag kan studerande nu hoppa in och arbeta och avlasta. Samtidigt som de själva tjänar pengar och då vore det dumt att straffa dem genom att dra in deras studiestöd.
Det här lagförslaget är endast temporärt och gäller under 2022 och en permanent slopning av inkomstgränsen är efterlängtad. Inför valet 2019 deltog jag i en debatt vid Högskolan där man bl.a. just diskuterade inkomstgränsen. Då tyckte i princip alla 8 partier att man borde slopa den eller åtminstone höja gränsen. Jag och Centern var och ännu är ett av partierna som tycker man borde slopa gränsen helt. Därav finns också målsättningen även med i vårt regeringsprogram.

Eftersom en slopning av inkomstgränsen förväntas bidra med en rätt stor ökning av landskapets kostnader blir det intressant att se det faktiska utfallet nu under 2022 och ta det med sig till då vi gör det faktiska lagförslaget som förhoppningsvis innehåller en bestående slopning av inkomstgränsen. Det “riktiga” lagförslaget så att säga som berör hela studiestödslagen vet jag att är på gång och varit det en längre tid. Jag har själv suttit i arbetsgruppen som sett över lagen.

Centerns lagtingsgrupp stöder det här temporära lagförslaget och ser även framemot det faktiska lagförslaget som förhoppningsvis även den kan innehålla en slopning av inkomstgränsen.

En moderniserad Näringsrätt – nu uppdaterar vi lagen

Under 2021 deltog jag i en s.k. referensgrupp som varit med och tagit fram ett nytt lagförslag för Näringsrätten på Åland. Ett lagförslag som både stärker näringslivet och tryggar det svenska språket. I samband med behandlingen i plenum höll jag Centerns gruppanförande:
(Du kan även titta på det här via). 

Bakgrund till att vi moderniserar näringsrätten
Under åren så har en modernisering av näringsrätten varit högt upp på – framförallt – näringslivets önskelista.

Grundtanken med näringsrätten är att trygga det åländska nationalitetsskyddet, med fokus på det svenska språket. Vilket de flesta ålänningar är måna om att trygga, och det är som tur inte den delen i sig som fått kritik utan framförallt den bestämmelse som styr företagens styrelsesammansättning, att ⅔ delar av styrelsemedlemmarna måste ha hembygdsrätt eller bott på Åland i minst 5 år.

Idag kan det svårt att hitta all kompetens, ofta nödvändig spetskompetens, till en bolagsstyrelse. Och att man alla gånger ska lyckas hitta det på lilla Åland är svårt – nog för att vi har förvånansvärt många personer med hög kompetens på Åland. Men speciellt svårt kan det vara för de företag som jobbar runt om i hela världen, vilket börjar bli rätt många. Ibland vill man också ha personer i en styrelse som inte känner varandra och kanske framförallt inte är släkt… Vilket kan bli klurigt här på Åland. Det här har lett till att flera åländska företag funderat på att flytta bolaget till ett annat land för att på så sätt kunna ha den styrelse man vill och behöver ha för att utvecklas och vara konkurrenskraftiga.

Lagen kan också skrämma bort nya företagsetableringar då det är ett extra hinder för att starta företag på Åland jämfört med t.ex. Sverige eller Finland och speciellt med tanke på att du behöver ge bort en majoritet av styrelseplatser till ålänningar och inte själv bestämma vem som styr ditt företag.

Då man läser nu gällande lag kan man få intryck att syftet just handlar om det här, att det är ett slags konkurrensskydd. Men huvudsyftet med lagen är som sagt att trygga nationalitetsskyddet och framförallt det svenska språket. Det i sin tur framkommer däremot otydligt. Bestämmelserna kring språket lämnar till på det en del frågetecken efter sig.

Summan av kardemumman är att nuvarande näringsrätt försvårar utvecklingen av existerande företag och skrämmer bort nya företag.

Varför har det inte ändrats tidigare?
Då kan man fråga sig varför lagen inte uppdaterats förrän nu och varför det funnits en del motvilja till att göra det. Först och främst tror jag de flesta var positiva till den på 90-talet då nuvarande lag trädde i kraft. Jag minns det tyvärr lite dåligt men jag vet åtminstone att världen såg väldigt annorlunda ut då jämfört med idag.
Man kan också diskutera ifall näringsrätten haft positiva effekter för Åland och näringslivets utveckling. Vi har ju nämligen en otrolig välfärd byggt av skattepengar av otroliga företag – fast vi haft en näringsrätt. Kan det ha varit en viktig byggsten av det Åland vi har idag? Jag vet inte, kanske, men vi vet att världen ändras och så måste också vi.

Men ändå främsta anledningen till att man varit försiktig till att ändra lagen är att den har en så kallad stand-still klausul vilket vi fick i samband med EU-inträdet. Det betyder att vi enbart kan lätta på lagen och aldrig göra den strängare. Ifall vi efterhand inser att ändringarna inte var de bästa och att vi t.ex. faktiskt vill ha ålänningar i alla företags styrelser så kan vi inte ångra oss. Gjort är gjort.

Av de anledningarna har det varit svårt att få ihop en kvalificerad majoritet här i lagtinget vilket krävs för att ändra lagen. Men nu ser det ut som vi har det, eftersom landskapsregeringen tagit fram ett rykande färskt lagförslag för näringsrätten.

Det nya förslaget
Jag har själv fått äran att delta i referensgruppen som behandlat lagförslaget och vill tacka för en bra behandling. Diskussionerna har varit öppna och lösningsorienterade över partigränserna och tjänstemännen har varit varit guldvärda som mejslat fram lagförslaget som nu ligger på våra bord. Det har nämligen inte varit en helt lätt lag att jobba med, med tanke på stand-still klausulen. Men jag och Centerns lagtingsgrupp är mycket nöjda med det resultatet och förslaget som nu ligger på bordet.

Lagförslaget lättar nämligen på kravet på styrelsemedlemmar. Istället för att ha ⅔ ändras det till att endast en enda person behöver ha hembygdsrätt eller bott på Åland i 5 år. Man har även tagit bort punkterna om att företagen måste använda lokala resurser samt att betydande förädling av varor och tjänster ska ske lokalt på Åland.

Överlag så blir det mer flexibelt och ökar förutsättningen för utveckling, för näringslivet.

Samtidigt lägger man fokus på lagens grundsyfte – språket – och rätten till att få service på svenska. Det är mycket bra att man redan i lagens första paragraf tydliggör att det här är syftet och följer upp med språkbestämmelserna. Man har även tydliggjort dom.

Till exempel att man som konsument har rätt att få service på svenska, att varor och dess information ska kunna tillhandahållas på svenska och att marknadsföring mot ålänningar ska finnas på svenska. Samtidigt tydliggör man att andra språk inte är förbjudna.

Lagförslaget både stärker näringslivet och samtidigt tryggar det svenska språket vilket är två saker som går helt i linje med Åländsk centerpolitik… Så Centerns lagtingsgrupp stöder förstås lagförslaget!

Centerns lagtingsgrupp vill även i sammanhanget lyfta behovet av att jobba med kommunikationen utåt för att välkomna hit fler. Det verkar finnas en uppfattning i våra närregioner att man varken får köpa hus eller starta företag på Åland, det är ibland det enda vissa vet om Åland. Den här missuppfattningen måste vi jobba bort då vi i själva fallet vill ha och behöver ökad inflyttning – både i form av personer och företag.

Vad är en kryptovaluta, blockchain och Bitcoin?

Vare sig du är intresserad eller inte har du säkert stött på begreppen kryptovalutor, blockchain och Bitcoin.

Under de senaste åren har kryptovalutor och framförallt Bitcoin blivit populärt. Det är flera kändisar (t.ex. Elon Musk, Serena Williams, Lionel Messi, Richard Branson, Snoop Dogg)  som investerar i det och vissa vill till och med ha sin lön i form av Bitcoin. Även företag och fondförvaltare har börjat investerat i kryptovalutor och det är flera länder som diskuterar att införa Bitcoin som en officiell valuta. El Salvador är ett land som faktiskt gjort det. 

Många tror att kryptovalutor kommer revolutionera internet och kanske även ekonomin. Det är inte helt enkelt att greppa och därför vill jag försöka förklara det på ett enkelt sätt – eftersom även jag tror det kan ha stor betydelse för framtiden.

Vad är kryptovalutor?

Kryptovalutor kan till viss del jämföras med vanliga valutor, som euro och kronor. Du använder det för att köpa något eller spara i.

Det som skiljer sig åt är främst två saker:

1. Kryptovalutor baseras på kryptografi (därav namnet) som möjliggör att man på ett säkert och anonymt sätt kan skicka meddelanden, i det här fallet transaktioner. 

2. Kryptovalutor baseras på blockchain-teknik.

De två sammantaget resulterar i att det inte behövs någon ”mellanhand” – det behövs ingen bank för att utföra säkra transaktioner.

Vad är blockchain (blockkedja)?

Vanliga valutor som euro och kronor går via en bank, som bokför och godkänner transaktionen. Vart, när och till vem du skickade pengarna.

Kryptovalutor däremot, går via en blockkedja – som gör samma sak som banken. Dina transaktioner bokförs och godkänns på blockkedjan.

En viktig aspekt är att blockkedjan är decentraliserad vilket betyder att allting är transparent och inte ägs av någon. Det ägs av alla som är uppkopplade till nätverket och datan är inte lagrad på en plats utan är fördelad. Alla har tillgång till en kopia över alla transaktioner och därför går det inte heller att ändra eller dölja något i efterhand. Blockkedjan fungerar även globalt, så en transaktion kostar lika mycket och är lika enkel att utföra oavsett vart eller till vem du skickar den.. 

Vad är Bitcoin?

Bitcoin är en av alla 1000+ kryptovalutor men det är troligtvis den som gemene man hört talas om. Förutom att den är störst ( 1 bitcoin var nyligen värd 61 000€) är det även den första kryptovalutan och funnits sedan 2009. 

Varför är Bitcoin den största?
Det enkla svaret är att folk värderar den högst. Det är fler som köper än säljer och därav har priset gått från 1€ till över 60 000€ på 10 år. 

Anledningen att det är fler som köper just Bitcoin över alla andra kryptovalutor är troligtvis för att den skiljer sig från mängden. 

Den största skillnaden är att det inte går att modifiera Bitcoin, inte ens skaparen – som ingen vet vem är dessutom. Det är förprogrammerat att det bara kan existera 21 miljoner bitcoins. Idag finns det cirka 19 miljoner. Nya bitcoins skapas via kraftfulla datorer och det är förprogrammerat att det blir svårare var fjärde år. I början kunde du skapa Bitcoin på hemmadatorn, idag behöver du en stor lokal full av datorer. Det är också troligtvis en anledning till att priset historiskt sett rusat var fjärde år.

Eftersom ingen kan ändra på konstruktionen eller antalet Bitcoins samt att utvinningen är förprogrammerad är det i teorin ett bra skydd mot inflation. Därav jämförs Bitcoin oftast med guld: ett sätt att förvara pengar och ett skydd mot inflation. Det är även många som tror Bitcoin kommer ersätta guld då de anser att det är mer decentraliserat, säkrare och smidigare.

Det är även många som köper och tror på Bitcoin av politiska skäl eftersom det är decentraliserat och öppet och inte kan styras av enskilda makthavare eller banker. Man tror att Bitcoins skapare motiverades av finanskrisen. 

De flesta andra kryptovalutor ägs av ett företag och används ofta till annat än vad Bitcoin används till. Därför ändrar de och uppdaterar valutan emellanåt. Bitcoin är därför inte den snabbaste kryptovalutan eller den med bäst teknik men många anser den som säkrast eftersom ingen kan ändra på det.

 

Jag kommer i ett annat inlägg skriva om NFTs och Web3. Som alltfler företag och investerare satsar på och hur det kan revolutionera internet.

Feynman-tekniken: Det bästa sättet att lära dig nya ämnen

Feynman-tekniken är en inlärningsmetod som jag ofta använder. Framförallt inom politiken där jag behöver sätta mig in i ämnen jag aldrig tidigare funderat på. 

Den utvecklades av Richard Feynam – som vann Nobelpriset för sitt arbete inom kvantelektrodynamik 1965.

Nobelpris + ordet “kvantelektrodynamik” tyder på att killen var smart. Han var inte bara det utan också skicklig på att förklara komplexa idéer, så att mannen på gatan förstod.

Han märkte att människor ofta använder komplexa ord och facktermer för att kamouflera sin brist på förståelse. Desto mer komplext något förklaras, desto lägre är oftast kunskapen – dra alltid åt dig öronen ifall någon använder ett svårt språk.

Tekniken tvingar dig att verkligen förstå ett givet ämne och innehåller fyra steg:

  1. Lägg grunden
  2. Förklara för en 12-åring
  3. Förfina & förenkla
  4. Organisera & granska

1. Lägg grunden

Vilket ämne vill du lära dig?

Skriv ner allt du kan om det på ett tomt papper.

Läs på om ämnet och lägg till allt nytt du lär dig.

2. Förklara för en 12-åring

Försök nu förklara det du antecknat för ett barn (metaforiskt).

Skriv om allt i ett enkelt språk.

3. Läs på & förenkla

Hur mycket tror du ett barn förstod av det du sa? När använde du facktermer? När blev det svårt att förklara?

Det här visar på bristerna i din förståelse om ämnet. 

Gå tillbaka till dina anteckningar och läs på mer om de delar du fastnade på. Upprepa tills du enkelt kan förklara allting.

4. Organisera, granska & förfina

Organisera texten och testkör den. Berätta om det för någon (min fru brukar behöva få utstå mina utkast). Vilka frågor ställde de? Vilka delar förstod de inte? 

Förfina de delarna tills hela din text är så enkel och förståelig som möjligt.

Det är enkelt att låta smart. Men svårt att kunna förklara något komplext på ett enkelt sätt – och det är vad människor vill ha.

If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.

- Albert Einstein

”Alla” kan inte vara din målgrupp

Alla är för många och olika

Ett vanligt misstag många företag gör är att försöka nå ut till alla, att få alla eller åtminstone så många som möjligt som kund.

Du har ingen chans att nå alla. Alla är många människor. Alla är för olika och för ointresserade för att du ska ha en chans. Du blir bara en del av bruset tillsammans med de 1000+ övriga som försöker få allas uppmärksamhet.

Du måste börja med att nå ut till någon. Eller kanske en grupp med några.

Berätta vem din produkt är för

Här är ett exempel taget ur boken This is Marketing:
Både Dunkin’ Donuts och Starbucks säljer kaffe. På Dunkin’ Donuts hittar du troligtvis taxichaufförer och byggnadsarbetare, medan på Starbucks hittar du kontorsarbetare, höginkomsttagare och unga. Den verkliga skillnaden är inte extern utan intern. Starbucks har nämligen bestämt sig för att betjäna de som värdesätter status i form av kaffe, tid, pengar, gemenskap och lyx – och genom att vara besatt av denna grupp av personer har Starbucks lyckats bli ett av världens starkaste varumärken.

Berätta vem det inte är för

Att säga ”Det är inte för dig” visar respekt för dem du vill hjälpa, att säga till dem: ”Jag gjorde det här åt dig. Inte för de andra, utan för dig.” Det är även här du hittar arbete som du kan vara stolt över. För det spelar ingen roll vad människor som inte vill ha det du erbjuder tycker. Det som spelar roll är människorna du vill och kan hjälpa.

Vinnaren tar sällan allt

Även i ett demokratiskt val, en situation där andraplatsen sällan lönar sig, är idén om ”alla” ett misstag. Partier försöker ofta att få ut budskapet till alla, att få kontakt med alla, att få alla till valurnorna. Ifall det bara är 20 000 personer som röster räcker det oftast med att 5000 röstar på dig för att vinna. Det är en stor skillnad mellan 5000 och “alla”.

Du kan inte färga havet lila - hitta istället en pool

Häll i en burk av lila färgpulver i en pool, och allt vatten i poolen blir permanent ljuslila. Men om du häller det i havet kommer ingen att märka det.

När du försöker dela med dig av ditt bästa jobb – din bästa historia, din chans till att hjälpa folk – hjälper det om budskapet sprids. Det hjälper om det blir bestående. Men även om det är extraordinärt, kommer det inte att göra någon skillnad om du släpper det i havet. Gå istället bort från havet och leta efter en pool. Det räcker för att göra skillnad. Börja där, med 100% fokus. När det fungerar, hitta en annan pool. Eller ännu bättre, låt dina kunder göra det åt dig.

Hitta en mindre grupp av människor. Börja där och gör dem nöjda. 

Ovanstående är inspirerat av Seth Godins bok This is Marketing. Om du vill lära dig mer om marknadsföring rekommenderar jag att kika in hans arbete.

Åland Gear Up! – Projekt för dig som vill satsa på turism

Jag är starkt optimistisk för turismsektorn på Åland. Det må ha varit tufft under pandemin men vi såg senast i somras hur stor potential det finns. Jag tror efterfrågan på exakt vad Åland är och kan erbjuda kommer öka inom de kommande åren. Alla trender pekar mot det.

Åland Gear Up! är ett tvåårigt utbildningsprojekt som ska hjälpa dig som på något sätt gör en insats i turismsektorn, såväl företagare, verksamheter, föreningar och privatpersoner är välkomna att delta i Gear Up. 

Det är kostnadsfritt och är ett samarbete mellan Högskolan på Åland, Visit Åland & Ålands Näringsliv. Läs mer om det här och ansök.

Om jag hade tid
Då skulle jag utveckla ett koncept ”Att leva som en ålänning”. Ha en stuga med bastu vid vattnet och erbjuda fiske, bad, vandring, grillad och rökt AXgan-mat osv. En, för oss, helt vanlig semesterdag på stugan.

Alternativt rikta mig enbart mot golfturister då de generellt är villiga att betala lite extra och vi har en golfanläggning i världsklass. Skulle fixa en stuga som är riktigt golfinriktad. Med puttingmatta, golfnät och små detaljer i inredningen samt poker/biljardbord och liknande som passar målgruppen. Och givetvis nära till golfbanan.

Jag skulle i första hand använda Airbnb och riktad marknadsföring via FB och Instagram.

Vision om Ålands digitalisering

För hundra år sen var havet vår största möjlighet och vår väg ut i världen. Med hjälp av fartyg och färjor fick vi Åland att blomstra och utvecklas till en unik plats i världen. Det har vi gjort bra och det ska vi ska fortsätta med.

Men idag 100 år senare har vi inte bara det fysiska havet utan även det digitala havet som likaså ger oss stora möjligheter. Med bara ett knapptryck kan vi vara i Tyskland, Indien, Argentina eller varför inte på Kökar och det påverkas inte heller av någon skattegräns eller koldioxidutsläpp.

Liksom fartyg och färjor kan vi med hjälp av teknik och internet få Åland att blomstra och Åland har en stor möjlighet här, framför allt i den värld som håller på och växer fram ur pandemin. Den möjligheten har vårt näringsliv tagit vara på och lyckats väl. Det måste offentlig sektor också göra.

Vi borde sträva efter “Att du som medborgare ska kunna logga in på ett ställe och ha tillgång till hela offentliga Åland dygnet runt”.

Att du som medborgare aldrig ska behöva uppge samma uppgifter två gånger, t.ex. dina kontaktuppgifter. Om du flyttar till en ny kommun eller är i kontakt med en myndighet kopplar de upp sig till dig och ditt digitala ID. Med ditt samtycke förstås. Dit du går, följer din data och dina sekretessuppgifter med dig. Samtidigt kan du se vem som har tillgång till dina uppgifter och när och hur de använts – likt ett modernt journalsystem men för hela offentliga Åland.

Den här modellen skapar mer transparens, säkerhet och framför allt service för ålänningen.

För att uppnå det här måste vi centralisera sekretessuppgifter och data. Det är även nyckeln till samordning mellan förvaltning, myndigheter och kommuner då personen blir i fokus i stället för strukturerna eftersom personen rör sig friktionsfritt mellan dem. Dit personen går, följer datan med. Samtidigt som vi centraliserar datan ska vi decentralisera användningen av den. Då kan man sära på säkerhet och låta myndigheter fokusera på användarvänlighet och med andra ord effektivisering.

När man skapar bättre och snabbare tjänster för befolkningen innebär det oftast på samma gång effektivare arbete för de anställda som producerar tjänsten. När det är digitalt är det också enkelt att se t.ex. ärendehanteringstider och desto mer data vi har ju enklare är det att effektivisera och i slutändan automatisera.
Den här visionen och modellen jag nyss beskrev går mycket i linje med hur Estlands system X-Road fungerar och även det som bl.a. Finland, Färöarna och Island gått in för. Estlands befolkning och företag påstås spara 820 år av arbetstid varje år tack vare detta.

För att vi på Åland ska lyckas med digitaliseringen måste vi jobba långsiktigt och börja med grundinfrastrukturen då vi i dagsläge ligger långt efter. Därför är jag väldigt positiv till att Landskapsregeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté för att tillsammans ta fram vilken riktning vi ska gå och att alla partier blir införstådda med vad som krävs. Så att arbetet håller över mandatperioder.

Bilder som visualiserar begreppet "Centralisera datan, decentralisera användningen av det"

Förebyggande hälsoinsatser

Förebyggande hälsoarbete blir bara alltmer viktigt, vårt samhälle och vår värld utvecklas i rasande fart och det blir allt svårare att leva som vi är skapta för. Att vara fysiskt aktiva, sova mycket, ha tid att tänka, vara i naturen och äta varierat och nyttigt.

Därför är det viktigt att arbeta förebyggande och vara ett steg före och se till att våra lösningar även fungerar i framtidens, troligtvis ännu bekvämare, vardag. T.ex. så var det nog få på 90-talet som förutspådde att psykisk ohälsa skulle vara en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning eller att en fjärdedel av alla barn skulle lida av övervikt eller fetma eller att nästan 70% av vuxna i Finland är överviktiga bara 20-30 år senare. Men ja, här är vi idag och mycket av dagens ohälsa hade kanske kunnat ha förebyggts. Till exempel, enligt WHO, skulle hela 90 procent av Typ 2-diabetesfallen kunna förebyggas med tillräcklig fysisk aktivitet och hälsosam kost.

Men först kanske vi ska ställa oss frågan, varför är det viktigt att jobba förebyggande och se till att folk inte blir sjuka eller mår dåligt?

Att jobba och prioritera förebyggande hälsoarbete sparar i första hand lidande för den enskilde men också stora kostnader för samhället. Bl.a. i form av minskat antal sjukskrivningar, sjukpensioner, sjukvård, socialvård, mediciner m.m.

Vi ska inte heller glömma att när vi människor mår bra så är vi mer kreativa och produktiva och bidrar med utveckling och tillväxt. Att satsa på hälsa och framförallt förebyggande arbete är samhällsekonomiskt smart på många sätt.

Däremot är det rätt svårt att veta hur och vad man ska satsa på då man inledningsvis bara ser kostnader och det är väldigt svårt att säga om och hur mycket det sparar längre fram.

Jag vet inte hur svårt det är att ta fram sådana siffror för Åland men i Sverige har åtminstone Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi tagit fram en rad sådana siffror och kostnader. Bland annat har de beräknat att typ2-diabates kostar sjukvården och samhället cirka 17-18 miljarder kronor per år. Om vi tar den här summan delat på befolkning och försöker räkna ut vad det kostar på Åland så landar vi på cirka 5 miljoner € per år. Tänk då om man skulle kunna, som jag tidigare nämnde, förebygga 90% av de alla typ2-diabatesfall.

Det går förstås inte att jämföra rakt av på det här sättet som jag gör men jag vågar gissa på att vi pratar stora summor för Ålands del och då ska vi minnas att exemplet enbart är typ2-diabetes.

Min förhoppning är att vi, här på Åland, kan ta fram eller åtminstone sammanställa liknande samhällsekonomiska utvärderingar i kombination med åtgärder och strategier för att förebygga fysisk som psykisk ohälsa. Det skulle vara viktigt för att på politisk nivå kunna göra rätt beslut och prioriteringar. 

I vilket fall som helst måste vi börja prioritera förebyggande hälsoinsatser alltmer.