Kort om mig

Jag håller nästan alltid på med flera saker samtidigt. Antingen att lära mig något nytt eller testa nya idéer. Här är vad jag håller på med just nu:

Politiska uppdrag:
– Ledamot i Ålands Lagting
– Medlem i Social- & Miljöutskottet
– Medlem i Baltic Sea Parlament Conference 
– Vice ordförande för BSPCs arbetsgrupp om klimat & biodiversitet
– Medlem i Folktinget
– Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
– Ersättare i Europeiska regionkomittén
– Ordförande för Ålands Folkhögskola

Vid sidan om mina politiska uppdrag driver jag olika projekt och företag så som ÅlandsRabatten, sällskapsspelet Åland 1-100 & Plej.

Min fritid går mest åt till att träna, golfa, fiska, spela, läsa eller vandra i skogen med min hund Dagny och fru Caroline.

Min politik

Min politik är ganska opolitisk. Jag skulle varken säga att den är ’höger’ eller ’vänster’ utan snarare ’Åländsk’. Enligt mig är Åland för litet för särskilda ideologer.

Det allra viktigaste är istället att vara öppensinnad och pragmatisk. Att se möjligheter och att lösa problem genom att fråga sig; vilket är det effektivaste sättet att lösa det ─ som ger bästa resultat för maximalt antal ålänningar?

Därför ger jag inga vallöften utan istället förslag och idéer, som jag gärna reviderar ifall resultatet kan bli bättre.

Jag utgår däremot från att människor vill och kan ta eget ansvar för sitt liv och sin vardag, men att samhället förstås ska hjälpa till när det väl behövs. Jag vill att Åland ska vara en plats där alla utifrån sina förutsättningar ges chansen att forma sin egen vardag & framtid.

Ingredienserna för det är i huvudsak bra utbildning, trygghet, tidig & effektiv vård och stöd,  jämställdhet och givande sysselsättning & fritid.

För att kunna ge det och samtidigt kunna göra alla viktiga energi & miljöinsatser behöver vi pengar. Därför har jag lite extra fokus på att just skapa inkomster till Åland och att de används på ett effektivt och modernt sätt ─ då det är kärnan till vår välfärd.

Mina 3 fokusområden

& förslag för att uppnå dem

1. Tillväxt & modernisering

Mål: Ett konkurrenskraftigt & attraktivt samhälle i Norden

Om Åland inte skulle vara attraktivt att flytta till, besöka eller driva företag på skulle vårt samhälle stanna av. Vi skulle inte ha pengar till våra skolor, sjukvård eller något annat. Vi behöver prioritera näringspolitiken mer och ha större fokus på att skapa inkomster eftersom vårt BNP haltar samtidigt som vi har ett investeringsunderskott inom flera områden. 

1.1 Förutsättningar för näringslivet & innovationer

Näringslivet är kärnan i vår välfärd då det skapar arbetsplatser & genererar skatteinkomster – som används till sjukvård, utbildning, infrastruktur m.m. Därför måste det både vara enkelt att starta och driva företag. Min grundfilosofi är att företagsidén ska vara det svåra, inte byråkratin runt om den. Vi ska sträva efter att ha Nordens enklaste ramverk och ha strukturer som främjar innovationer.

Uppdateras snart.

1.2 Högkvalitativ utbildning på alla nivåer

Ålands skolor är en stark anledning till att folk väljer att flytta och återflytta hit och vi ska fortsätta se till att ha världens bästa och tryggaste grundskola och gymnasium. Högskolan behöver utvecklas och bli en motor i samhället, både för inflyttning och tillväxt. Vi ska även utveckla egna innovativa utbildningskoncept i samarbete med näringslivet så som grit:lab.

Uppdateras snart.

1.3 En modern & effektiv offentlig sektor

Vår offentliga sektor måste moderniseras. Det är så vi kan stävja kostnadsutvecklingen och skapa enklare processer som sparar tid och förenklar människors vardag. Effektiva arbetssätt gör också offentlig sektor till en attraktivare arbetsplats. För att lyckas behöver vi fokusera lika mycket på att ändra dagens arbetskultur så som arbetsprocesser inom offentlig sektor.

Uppdateras snart.

1.4 Attraktivt för boende & besökare

Åland skulle må bra av att ha fler invånare, framförallt unga. Serviceutbudet, transporter och ekonomin skulle vara större och stabilare. Vi behöver jobba mer strategiskt för hur vi ökar befolkningen och vilka kompetenser vi behöver få hit. Turismen är en viktig del av vår ekonomi som samtidigt ger oss själva ett stort utbud av olika restauranger, transporter, aktiviteter och evenemang. Turismen är dock koncentrerad runt sommaren och vi behöver arbeta för att få hit fler året om.

Uppdateras snart.

1.5 En osynlig skattegräns

Skattegränsen gör det möjligt att vi har så många färjförbindelser. Samtidigt bidrar det dock med problem kring förtullningen och att e-handeln är nära obefintlig, Detta är kanske en av Ålands största nackdelar och ett hinder för att både flytta hit och att driva företag på. Att mildra skattegränsen men ändå behålla undantaget för tax-freen måste jobbas med kontinuerligt och vara en hög prioritet.

Uppdateras snart.

1.6 Låga skatter

Åland har bara behörighet över viss skattelagstiftning och kan därför inte påverka det helt på egen hand men vi har bl.a. kommunalskatten som vi dessutom har lägst av i hela Finland. Och så ska det förbli. Låga skatter lockar inte bara till inflyttning utan ger mer pengar över i plånboken hos befolkningen vilket gynnar hela samhället.

Uppdateras snart.

2. Hälsa & välmående

Mål: Det mest hälsosamma samhället i Norden

Att satsa på hälsa gynnar inte enbart den enskilde och deras familj utan också samhället i stort i form av minskat antal sjukskrivningar, sjukpensioner, sjukvård, socialvård & mediciner m.m.. Hälsosamma människor är dessutom mer kreativa och produktiva. Med rätt prioriteringar kan Åland kan bli det mest hälsosamma samhället i Norden och det i sin tur skapar hög attraktionskraft. Att satsa på hälsa är samhällsekonomiskt smart på många sätt.

2.1 Prioritera förebyggande insatser

Vi har generellt bra vård på Åland och samarbeten mellan andra sjukhus i Sverige & Finland. Det är där vårt fokus länge varit─att erbjuda bra vård. Det ska vi förstås fortsätta med men vårt huvudfokus borde ligga på att minska behovet av vård. Framförallt hos unga. Många sjukdomar, både fysiska som psykiska, kan förebyggas och vi behöver arbeta med det på alla nivåer.

Uppdateras snart.

2.2 Öka befolkningens fysiska aktivitet

I dagens moderna värld är det enkelt att inte röra på sig och den fysiska aktiviteten har minskat. Men vi är skapta för det och om vi inte rör på oss tillräckligt mycket så har det konsekvenser i form av smärta, stress och sjukdom. Att öka befolkningens fysiska aktivitet är det bästa sättet att öka befolkningens hälsa och välmående.

Uppdateras snart.

2.3 Främja föreningslivet

Föreningslivet spelar en viktig roll för vår hälsa och är en stor del av det åländska samhället, och då inte bara idrottsföreningar utan alla slags föreningar. Föreningar bidrar till en givande och stimulerande fritid och är också en utmärkt plats för att hitta nya vänner och att integreras i samhället. Vi behöver se över nuvarande stödmodeller och se till att stödja de föreningar som växer och lockar människor till Åland.

Uppdateras snart.

2.4 Låg arbetslöshet & inga hemmasittande ungdomar

Att känna sig behövd och ha sysselsättning är A & O för att må bra. Åland har generellt väldigt låg arbetslöshet och det ska fortsättningsvis vara högt prioriterat. Vi borde också ha en nollvision för hemmasittande ungdomar och förebygga avhopp. Om de hoppar av skolan ska vi ha ett system som fångar upp dem.

Uppdateras snart.

2.5 Ett rökfritt Åland 2030

Åland ska vara rökfritt senast 2030. Det är skadligt både för brukaren och personer runt om. Det kostar även samhället mycket årligen i sjukvårdskostnader samt bidrar med nedskräpning. De som börjar röka idag är oftast ungdomar och därför det är viktigt att sträva mot ett rökfritt Åland.

Uppdateras snart.

3. Natur, klimat & energi

Mål: Åland ska ligga i framkant i den gröna omställningen

Världen står inför en enorm utmaning; att stoppa uppvärmningen av vår planet. Åland med sina utsläpp har inte stor inverkan i det stora hela men vi ska naturligtvis göra det vi kan, vilket är rätt mycket. Vi har nämligen flest soltimmar i norden, mycket vind och är mitt i Östersjön. Vi har goda förutsättningar att vara långt fram i den gröna omställningen och bli exportörer av förnyelsebar energi. Naturen ligger oss ålänningar nära hjärtat och vi har en lång erfarenhet att ta hand om vår närmiljö, därför måste vi vara med på EU-nivå och se till att dess lagstiftning mallar med vår verklighet.

3.1 Minska våra utsläpp & bli klimatneutrala

Att minska våra utsläpp är inte bara bra för klimatet utan också för vår attraktionskraft och ekonomi. Just nu finns det otroligt mycket kapital och investeringar i den gröna omställningen och vi ska se till att ta vara på det. Vi behöver öka vår lokala energiproduktion samtidigt som vi satsar på energieffektiviseringar och minskar behovet av fossila bränslen.

Uppdateras snart.

3.2 Prioritera närproducerat (AXganskt)

Att prioritera närproducerat, både då det kommer till mat, virke och tjänster är smart och skapar en positiv spiral för hela samhället. Det är också bra för turismen som vill ha lokalproducerat och den färska smaken som hör till. Idag är det utmanande för att bedriva en lokal småskalig matproduktion. Offentlig sektor måste i så stor grad som möjligt köpa lokalproducerat och samtidigt skapa förutsättningar för att bedriva verksamhet på Åland.

Uppdateras snart.

3.3 Främja jakt & fiske (& hålla ekosystemet i balans)

Jakt och fiske är en naturlig del för oss människor och framförallt för oss ålänningar. Det är en del av vår kultur och vårt DNA. Det ger gemenskap, glädje, lugn och ro och förebygger psykiskt ohälsa. Det är även tack vare våra jägare och fiskare vi har så många initiativ till att hålla ekosystemet i balans genom att bl.a. bekämpa invasiva arter och återskapa naturområden. Vi måste aktivt jobba för att fortsätta kunna jaga & fiska och stödja naturvårdsinsatser.

Uppdateras snart.

3.4 Rent vatten

Vattnet är vår väg, vårt hem och vår identitet. Åland är lika med vatten och varför många väljer att besöka oss och bosätta sig här.  Vattnet måste vara rent, både havet och våra sjöar. Östersjön mår dåligt och vatten känner inte av landsgränser. Därför är det viktigt att vi är med och arbetar för att skapa gemensamma utsläppsnormer på nordisk och europeisk nivå.

Uppdateras snart.

3.5 Öka kännedomen om Åland i EU

Det tas många EU-beslut om miljön som direkt påverkar vår vardag och frihet. För oss är många beslut märkliga och ibland kontraproduktiva, men för en annan europe med t.ex. träd och fisk som bristvara är det inte alls märkligt att lagstifta om strikta regler. Vi måste därför vara med på hög nivå och både förklara och visa hur vårt samhälle ser ut och fungerar så att vår lokala kunskap och perspektiv tas med i kommande beslut.

Uppdateras snart.

Varför ställer jag upp?

Varför och hur jag började med politik (år 2019)

Jag har alltid varit samhällsintresserad och velat påverka världen och Åland till det bättre, men innan år 2019 hade jag aldrig tänkt tanken på att göra det genom politik; ”mest bara bråk och nojs”.

Att jag då ställde upp i lagtingsvalet var väldigt överraskande, åtminstone för mig själv eftersom jag egentligen bara ville hålla på med mina företag. Det fick även Veronica, Centerns partiordförande, höra då jag bestämt tackade nej till att ställa upp… Men cirka 2 månader innan valet ändrade jag mig, och ställde upp.

Hur jag ens fick frågan om att ställa upp härleds till att jag, via mitt företag, marknadsförde Centerns valkampanj. Som oinsatt började jag följa med debatten och lära mig. Desto mer jag lärde mig, desto mer intressant blev det. Dessutom hade jag ofta något att bidra med och insåg att man faktiskt rätt enkelt kan vara med och påverka.

Min bild om personer som bråkar stämde däremot rätt bra. Jag såg ett stort behov av nya och unga personer i lagtinget och försökte få någon att ställa upp men alla sa ”nej, jag vågar inte och jag kan för lite”.

Till sist ställde jag själv upp. Mest för att inspirera fler unga att våga ställa upp men också för att möjligtvis ställa upp och komma in vid nästa val. Totalt förvånad så blev jag invald!

Varför ställer jag upp igen?