Vision om Ålands digitalisering

För hundra år sen var havet vår största möjlighet och vår väg ut i världen. Med hjälp av fartyg och färjor fick vi Åland att blomstra och utvecklas till en unik plats i världen. Det har vi gjort bra och det ska vi ska fortsätta med.

Men idag 100 år senare har vi inte bara det fysiska havet utan även det digitala havet som likaså ger oss stora möjligheter. Med bara ett knapptryck kan vi vara i Tyskland, Indien, Argentina eller varför inte på Kökar och det påverkas inte heller av någon skattegräns eller koldioxidutsläpp.

Liksom fartyg och färjor kan vi med hjälp av teknik och internet få Åland att blomstra och Åland har en stor möjlighet här, framför allt i den värld som håller på och växer fram ur pandemin. Den möjligheten har vårt näringsliv tagit vara på och lyckats väl. Det måste offentlig sektor också göra.

Vi borde sträva efter “Att du som medborgare ska kunna logga in på ett ställe och ha tillgång till hela offentliga Åland dygnet runt”.

Att du som medborgare aldrig ska behöva uppge samma uppgifter två gånger, t.ex. dina kontaktuppgifter. Om du flyttar till en ny kommun eller är i kontakt med en myndighet kopplar de upp sig till dig och ditt digitala ID. Med ditt samtycke förstås. Dit du går, följer din data och dina sekretessuppgifter med dig. Samtidigt kan du se vem som har tillgång till dina uppgifter och när och hur de använts – likt ett modernt journalsystem men för hela offentliga Åland.

Den här modellen skapar mer transparens, säkerhet och framför allt service för ålänningen.

För att uppnå det här måste vi centralisera sekretessuppgifter och data. Det är även nyckeln till samordning mellan förvaltning, myndigheter och kommuner då personen blir i fokus i stället för strukturerna eftersom personen rör sig friktionsfritt mellan dem. Dit personen går, följer datan med. Samtidigt som vi centraliserar datan ska vi decentralisera användningen av den. Då kan man sära på säkerhet och låta myndigheter fokusera på användarvänlighet och med andra ord effektivisering.

När man skapar bättre och snabbare tjänster för befolkningen innebär det oftast på samma gång effektivare arbete för de anställda som producerar tjänsten. När det är digitalt är det också enkelt att se t.ex. ärendehanteringstider och desto mer data vi har ju enklare är det att effektivisera och i slutändan automatisera.
Den här visionen och modellen jag nyss beskrev går mycket i linje med hur Estlands system X-Road fungerar och även det som bl.a. Finland, Färöarna och Island gått in för. Estlands befolkning och företag påstås spara 820 år av arbetstid varje år tack vare detta.

För att vi på Åland ska lyckas med digitaliseringen måste vi jobba långsiktigt och börja med grundinfrastrukturen då vi i dagsläge ligger långt efter. Därför är jag väldigt positiv till att Landskapsregeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté för att tillsammans ta fram vilken riktning vi ska gå och att alla partier blir införstådda med vad som krävs. Så att arbetet håller över mandatperioder.

Bilder som visualiserar begreppet "Centralisera datan, decentralisera användningen av det"

Dela inlägget

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkedin
Dela på Pinterest

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *